Platforma Bilbo – właściciel serwisu poznajbilbo.pl to grupa osób, nieposiadających jeszcze zarejestrowanej spółki ani innego podmiotu prawnego opierająca swoje usługi na szerokim wykorzystaniu danych na temat posiadanych przez użytkowników książek. Nasze usługi w serwisie poznajbilbo.pl zapewniają szybki oraz ciekawy sposób wyrażenia siebie, spotkania ze znajomymi na żywo i pożyczenia sobie wzajemnie fizycznych książek.

Korzystając z wymienionych usług, Użytkownik przekazuje nam pewne informacje na swój temat. W związku z tym zależy nam na jasnym zakomunikowaniu, które informacje do nas trafiają, kto ma do nich dostęp oraz jakie są dostępne opcje kontroli, przeglądu i aktualizacji przekazywanych informacji ze strony Użytkownika.

Właśnie w tym celu przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności. Staraliśmy się, aby była ona napisana językiem zrozumiałym, wolnym od prawniczego żargonu. Oczywiście w razie pytań dotyczących polityki prywatności zachęcamy do kontaktowania się z nami.

Pojęcia używane w Polityce Prywatności

Bilbo, Poznajbilbo.pl, my, nasze – Platforma Bilbo

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów, wykorzystywanych do zarządzania usługami.

Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Bilbo.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych przez Bilbo w Serwisach.

Użytkownik niezalogowany – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Bilbo w Serwisach, które nie wymagają założenia Konta.

W Polityce Prywatności używamy także nazw poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (np. Rekomendowane oferty pracy), które zostały zdefiniowane i szczegółowo opisane w Regulaminie

Informacje, które gromadzimy

Gromadzone przez nas informacje można podzielić na trzy kategorie:

 • Informacje przekazywane nam dobrowolnie przez Użytkownika;
 • Informacje, które otrzymujemy, gdy Użytkownik korzysta z naszych usług;
 • Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich.

Poniżej wyjaśniamy bardziej szczegółowo każdą z tych kategorii.

Informacje przekazywane nam dobrowolnie przez Użytkownika

Gdy Użytkownik korzysta z naszych usług, gromadzimy informacje, które decyduje się on nam przekazać. Na przykład: większość naszych usług wymaga założenia podstawowego konta w serwisie Bilbo, w związku z którym otrzymujemy pewną ilość istotnych informacji na temat użytkownika. Są nimi: hasło, adres e-mail oraz minimum trzy posiadane przez użytkownika książki. Aby ułatwić innym wyszukiwanie Użytkownika, może on zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, które będą widoczne publicznie w naszych usługach. Są to na przykład: zdjęcia profilowe, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz inne informacje identyfikacyjne.

W przypadku rejestracji użytkownika za pośrednictwem serwisów społecznościowych, Bilbo będzie posiadać dostęp do jego niektórych danych osobowych (np. imię, nazwisko, zdjęcie, adres e-mail, liczba znajomych w serwisie Facebook itd.), zamieszczonych na koncie użytkownika w danym serwisie, zgodnie z warunkami i postanowieniami obowiązującymi w tychże serwisach. Ponadto Bilbo może zbierać niektóre dane osobowe użytkownika dotyczące korzystania z funkcji dostępnych w serwisach społecznościowych, takich jak „Lubię to”.

Oczywiście trafiają do nas także wszelkie informacje wysyłane za pośrednictwem naszych usług (na przykład: prośby o pożyczenie) do innych użytkowników. Bilbo wykorzystuje aplikację messenger do przesyłania wiadomości między użytkownikami. Bilbo nie zbiera treści przesyłanych danych w swojej bazie danych. Podczas korzystania z aplikacji Bilbo należy zachować te same środki ostrożności jak podczas korzystania z Internetu w ogóle: nie należy wysyłać wiadomości ani udostępniać treści, jeżeli nie chcemy, aby zostały one zapisane lub udostępnione.

Bilbo Polska sp.z.o.o jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów.

Oczywiście w przypadku kontaktu z działem wsparcia lub nawiązania kontaktu z nami w dowolny inny sposób gromadzimy wszelkie informacje przekazane nam przez Użytkownika. W przypadku poczucia niewłaściwego użycia danych przez Bilbo, użytkownik ma możliwość złożenia skargi do Biura Komisarza ds. Informacji. Jako organizacja mająca w najwyższym celu dobro naszych użytkowników, zachęcamy jednak wpierw do kontaktu.

Informacje, które otrzymujemy, gdy Użytkownik korzysta z naszych usług

Gdy Użytkownik korzysta z naszych usług, gromadzimy informacje na temat tego, które usługi i w jaki sposób zostały wykorzystane. Możemy na przykład dowiedzieć się, że Użytkownik obejrzał daną ksiażkę, oglądał daną reklamę przez określony czas oraz wysłał polecenia książeki znajomym. Poniżej opisano dokładnie, jakie informacje są przez nas gromadzone podczas korzystania z naszych usług:

 • Informacje na temat korzystania. Gromadzimy informacje na temat aktywności użytkownika podczas korzystania z naszych usług. Możemy gromadzić informacje na temat tego:
  • jak Użytkownik korzysta z usług, na przykład które książki ogląda i pożycza, które książki dodał do swojej Bilboteki oraz czego szuka;
  • jak Użytkownik komunikuje się z innymi użytkownikami Bilbo, na przykład: nazwiska osób, godziny i daty rozmów, liczba wysłanych wiadomości, z którymi osobami komunikował się najczęściej oraz polecenia książek do danych użytkowników.
 • Informacje na temat treści. Gromadzimy treści tworzone przez Użytkownika za pomocą naszych usług, np. informacje na temat dodanych lub poleconych przez użytkownika książek, na przykład: czy odbiorca wyświetlił otrzymaną treść oraz jej metadane.
 • Informacje na temat urządzenia. Gromadzimy informacje na temat oraz pochodzące z używanego przez Użytkownika urządzenia. Na przykład:
  • informacje na temat używanego sprzętu i oprogramowania, np. model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, pamięć urządzenia, identyfikatory reklamowe, unikalne identyfikatory aplikacji, unikalne identyfikatory urządzenia, zainstalowane aplikacje, rodzaj przeglądarki, język, poziom baterii i strefa czasowa;
 • Informacje gromadzone przez pliki cookie i inne technologie. Podobnie jak większość serwisów online i aplikacji na urządzenia mobilne możemy korzystać z plików cookie oraz innych technologii, takich jak web beacons, web storage oraz unikalne identyfikatory reklamowe, na potrzeby gromadzenia informacji na temat aktywności, przeglądarki oraz urządzenia. Możemy także wykorzystywać te technologie do gromadzenia informacji na temat Użytkownika, gdy ten korzysta z naszych usług, które oferujemy za pośrednictwem naszych partnerów, na przykład w związku z prowadzoną przez nich działalnością reklamową i handlową. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie domyślnie. W razie potrzeby Użytkownik może usunąć lub zablokować pliki cookie za pośrednictwem ustawień przeglądarki lub urządzenia. Warto jednak pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych usług. Więcej informacji na temat plików cookie i dostępnych opcjach kontroli można znaleźć w polityce dotyczącej plików cookie.
 • Informacje pochodzące z dziennika. W czasie korzystania przez Użytkownika z naszej witryny gromadzimy także informacje pochodzące z dziennika. Obejmują one między innymi:
  • szczegóły dotyczące korzystania z naszych usług;
  • informacje na temat urządzenia, w tym rodzaju przeglądarki i języka;
  • godziny dostępu;
  • wyświetlone strony;
  • adres IP;
  • identyfikatory powiązane z plikami cookie i innymi technologiami, które pozwalają na zidentyfikowanie urządzenia lub przeglądarki;
  • strony wyświetlane przed lub po odwiedzinach naszej witryny.

Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich

Możemy gromadzić informacje, które inni użytkownicy przekazują nam na temat Użytkownika podczas korzystania z naszych usług. Na przykład: jeżeli inny użytkownik zezwoli nam na gromadzenie informacji na podstawie jego listy kontaktów, a Użytkownik znajduje się na takiej liście, możemy łączyć informacje zebrane na podstawie takiej listy z innymi informacjami, którymi dysponujemy na temat Użytkownika. Możemy także pozyskiwać informacje z innych źródeł zewnętrznych i łączyć je z informacjami zgromadzonymi na podstawie naszych usług.

Jak wykorzystujemy zgromadzone informacje

Co robimy ze zgromadzonymi przez nas informacjami? W skrócie: zapewniamy użytkownikom dostęp do najwyższej jakości produktów i usług, które stale doskonalimy. Cel ten osiągamy m.in. poprzez:

 • tworzenie, świadczenie, doskonalenie, dostarczanie, utrzymanie i zabezpieczenie produktów oraz usług;
 • komunikowanie się z Użytkownikiem, w tym drogą elektroniczną. Na przykład: możemy skorzystać z adresu e-mail do udzielenia odpowiedzi na zapytania w ramach wsparcia lub przekazania informacji na temat produktów, usług i ofert specjalnych, które naszym zdaniem mogą być dla Użytkownika interesujące;
 • monitorowanie i analizowanie trendów oraz wykorzystania usług;
 • personalizowanie usług poprzez m.in. sugerowanie znajomych lub informacji profilowych bądź też dostosowywanie treści, w tym reklam, do preferencji Użytkownika;
 • kontekstualizację treści poprzez m.in. tagowanie zawartości Odkrywaj z wykorzystaniem lokalizacji (o ile oczywiście Użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie takich danych) oraz stosowanie innych etykiet w oparciu o treść;
 • dostarczanie i poprawę trafności reklam oraz pomiaru ich przydatności, m.in. poprzez wykorzystanie dokładnej lokalizacji (znów: o ile Użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie takich danych), zarówno w ramach, jak i poza naszymi usługami.
 • podniesienie bezpieczeństwa i ochrony produktów oraz usług;
 • weryfikację tożsamości Użytkownika oraz zapobieganie oszustwom lub innym nieupoważnionym bądź bezprawnym działaniom;
 • wykorzystanie informacji zgromadzonych na podstawie plików cookie oraz innych technologii do doskonalenia usług oraz podnoszenia poziomu zadowolenia w związku z korzystaniem z nich;
 • egzekwowanie Regulaminu usługi oraz wszelkich innych polityk dotyczących korzystania.
 • profilowanie – możemy wykorzystać Twoje dane do lepszego dostosowania treści reklam/usług Bilbo (na przykład: lepszego dopasowania wyświetlanych książek w Odkrywaj)

Jak udostępniamy zgromadzone informacje

Informacje na temat Użytkownika mogą być udostępniane według poniższych zasad:

 • Innym użytkownikom Bilbo. Inni użytkownicy Bilbo mogą otrzymać:
  • informacje na temat Użytkownika, tj. jego nazwę użytkownika, imię i nazwisko oraz informacje nt. posiadanych książek;
  • informacje na temat korzystania z usług, na przykład „liczbę książek” w Bilbo, nazwy znajomych oraz wszelkie inne informacje, które pozwalają innym użytkownikom Bilbo preferencje Użytkownika z innymi osobami korzystającymi z usług. Na przykład: aby ułatwić ustalenie, czy zaproszenie pochodzi rzeczywiści od znajomej osoby, możemy udostępnić informację na temat tego, czy Użytkownik i osoba wysyłająca zaproszenie mają wspólnych znajomych;
  • wszelkie inne informacje, na których udostępnianie Użytkownik wyraził zgodę;
  • treści publikowane lub wysyłane przez Użytkownika będą dostępne dla innych użytkowników Bilbo. Na przykład: dodane przez użytkownika książki będą wyświetlane znajomym w ich widoku Tablicy.
  • Profil Bilboteki użytkownika, będzie dostępny w widoku dla użytkowników niezarejestrowanych, tak by użytkownicy mogli swobodnie przesyłać swoją wirtualną bibliotekę znajomym nie należącym do Bilbo.
  • Wszystkim użytkownikom Bilbo, naszym partnerom biznesowym oraz odbiorcy publicznemu. Użytkownicy Bilbo, nasi partnerzy biznesowi oraz odbiorca publiczny mogą otrzymać:
 • Naszym podmiotom powiązanym. Zgromadzone przez nas informacje mogą być udostępniane podmiotom zależnym Platformy Bilbo
 • Podmiotom zewnętrznym. Informacje na temat Użytkownika mogą być udostępniane następującym podmiotom zewnętrznym:
  • Dostawcom usług, sprzedawcom i partnerom. Informacje na temat Użytkownika mogą być udostępniane dostawcom usług, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, sprzedawcom, którzy prowadzą sprzedaż towarów za pośrednictwem naszych usług, oraz partnerom biznesowym, którzy dostarczają usługi i funkcjonalność.
  • Podmiotom zewnętrznym na podstawie przepisów prawa. Informacje na temat Użytkownika mogą być udostępniane, jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki, że ujawnienie informacji jest niezbędne w związku z:
   • toczącym się postępowaniem prawnym, żądaniem ze strony organu publicznego lub wymogami obowiązującego prawa;
   • potencjalnym naruszeniem Regulaminu usługi (na potrzeby przeprowadzenia dochodzenia, uzyskania zadośćuczynienia oraz jego egzekwowania);
   • potrzebą ochrony praw, własności i bezpieczeństwa naszej firmy, użytkowników Bilbo oraz osób trzecich;
   • wykrywaniem i eliminowaniem prób oszustwa lub zagrożeń dla bezpieczeństwa.
  • Podmiotom zewnętrznym w związku z fuzją lub przejęciem. Jeżeli w Platformie Bilbo dojdzie do fuzji, sprzedaży aktywów, dofinansowania, likwidacji lub bankructwa albo do przejęcia całości lub części udziałów przez inną spółkę, informacje na temat Użytkownika mogą zostać przekazane spółce uczestniczącej w transakcji przed jej rozpoczęciem oraz po zakończeniu.

Podmioty zewnętrzne – na przykład reklamodawcy – mogą także otrzymywać informacje zagregowane lub zanonimizowane, których nie można przypisać do konkretnych użytkowników.

Treści i integracje z treścią podmiotów zewnętrznych

Usługi mogą także zawierać odsyłacze i wyniki wyszukiwania odnoszące się do podmiotów zewnętrznych, obejmować integracje z treścią podmiotów zewnętrznych oraz oferować usługi świadczone pod wspólną marką lub marką podmiotu zewnętrznego. Za pośrednictwem tych odsyłaczy, integracji z treścią podmiotów zewnętrznych oraz usług świadczonych pod wspólną marką lub marką podmiotu zewnętrznego Użytkownik może przekazywać informacje (w tym na swój temat) bezpośrednio podmiotowi zewnętrznemu, nam lub obu stronom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za to, jak informacje na jego temat są gromadzone lub wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne. W każdym przypadku zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności dotyczącymi usług podmiotów zewnętrznych, w tym także tych podmiotów zewnętrznych, z którymi Użytkownik ma do czynienia za pośrednictwem naszych usług.

Usługi analityczne i reklamowe

Świadczone przez podmioty zewnętrzne

Możemy zezwalać innym firmom na korzystanie z plików cookie, web beacons i innych technologii wykorzystywanych w ramach naszych usług. Firmy te mogą gromadzić informacje na temat sposobu korzystania przez Użytkownika z naszych usług w dłuższym okresie oraz łączyć je z podobnymi informacjami z innych serwisów i od innych podmiotów. Informacje te mogą zostać wykorzystane m.in. do analizowania i śledzenia danych, ustalania popularności określonych treści oraz lepszego zrozumienia aktywności Użytkownika w Internecie.

Oprócz tego wybrane firmy mogą wykorzystywać informacje zgromadzone za pośrednictwem naszych usług do pomiaru skuteczności reklam oraz dostarczania bardziej trafnych reklam w imieniu naszej firmy lub innych firm, w tym za pośrednictwem witryn i aplikacji podmiotów zewnętrznych.

Świadczone przez nas

Możemy gromadzić informacje na temat działań podejmowanych przez Użytkownika w serwisach zewnętrznych, które wykorzystują pliki cookie oraz inne technologie dostarczone przez nas. Wykorzystujemy te informacje w celu poprawy świadczonych przez nas usług reklamowych, w tym pomiaru skuteczności reklam oraz wyświetlania reklam lepiej dobranych do preferencji użytkownika.

Jak długo zatrzymujemy treści Użytkownika

Serwis Bilbo pozwala dzielić się informacją na temat posiadanych książek. Usługi mogą korzystać z treści (np. aktualizacji na Tablicy, dodania książki) dlatego zachowujemy te treści tak długo, jak to będzie konieczne z punktu widzenia potrzeb związanych z dostarczaniem i doskonaleniem usług.

Na koniec warto zapamiętać, że osoby, które widzą treści udostępniane przez Użytkownika, mogą je zapisać na wiele sposobów: za pomocą zrzutów ekranowych, wbudowanej funkcji aplikacji lub dowolnej innej technologii rejestrowania obrazu. Tak jak w przypadku wszelkich innych informacji cyfrowych istnieje także ryzyko, że ktoś może uzyskać dostęp do wiadomości metodami śledczymi lub odnajdzie je w pamięci tymczasowej urządzenia. Konieczne może także okazać się zawieszenie usuwania w sytuacji, gdy zostaniemy zobowiązani prawnie do zachowania treści lub gdy dotrą do nas informacje o nadużyciu bądź złamaniu Regulaminu usługi. Wreszcie: pewne informacje mogą także zostać zachowane w formie kopii zapasowej tworzonej na określony czas lub zgodnie z obowiązującym prawem.

Kontrola nad przekazywaniem informacji

Pragnąc umożliwić Użytkownikowi sprawowanie kontroli nad udostępnianymi przez niego informacjami, oferujemy mu następujące narzędzia.

 • Dostęp i aktualizacja. Staramy się zapewnić Użytkownikowi dostęp do informacji na jego temat oraz możliwość ich zaktualizowania. Jednak nie wszystkie prośby w tym zakresie mogą zostać spełnione. Prośba może zostać odrzucona z kilku powodów, w tym na przykład ze względu na to, że zagraża prywatności innych użytkowników, wymaga nieproporcjonalnie dużych nakładów technicznych, wymaga podjęcia powtarzalnych czynności lub jest niezgodna z prawem. Użytkownik ma możliwość uzyskania dostępu do większości podstawowych informacji powiązanych ze swoim kontem oraz ich zaktualizowania za pośrednictwem strony ustawień w aplikacji. Jeżeli Użytkownik chce wyświetlić, zaktualizować lub usunąć inne informacje na swój temat, może skierować do nas stosowną prośbę (prawo do bycia zapomnianym). Użytkownik może także wystosować żądanie w celu przeniesienia jego danych. Ponieważ prywatność użytkowników jest dla nas bardzo istotna, Użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości lub udzielenie dodatkowych informacji, zanim będzie mógł wyświetlić i zmodyfikować informacje na swój temat. Staramy się udostępniać i aktualizować informacje na temat Użytkownika bezpłatnie, ale w razie konieczności poniesienia nieproporcjonalnie dużych nakładów pobrana może zostać opłata. Jej wysokość zostanie podana przed zrealizowaniem prośby.
 • Odwołanie zgód. Jeżeli Użytkownik zmieni zdanie w sprawie swojej zgody na dalsze gromadzenie przez nas informacji z określonych źródeł, na przykład połączenia z aplikacją facebook, może po prostu odwołać swoją zgodę, zmieniając odnośnie ustawienia w swoim koncie na facebooku, o ile oferuje ono takie opcje. Należy podkreślić, że w takiej sytuacji może dojść do utraty pełnej funkcjonalności niektórych usług.
 • Usunięcie konta. Mamy nadzieję, że Użytkownik pozostanie użytkownikiem Bilbo na całe życie. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu zdecyduje się on na usunięcie konta, może to zrobić tutaj. Po usunięciu konta Użytkownik będzie miał 30 dni na jego przywrócenie, zanim informacje na jego temat zostaną usunięte z naszych serwerów. W tym okresie konto nie będzie widoczne dla innych użytkowników Bilbo.
 • Preferencje dotyczące reklam. Staramy się wyświetlać użytkownikom reklamy zgodne z ich zainteresowaniami.

Dzieci

Nasze usługi nie są skierowane do osób poniżej 13. roku życia. Z tego też powodu nie gromadzimy świadomie informacji na temat Użytkowników poniżej 13. roku życia.

Zmiany Polityki prywatności

Postanowienia Polityki prywatności mogą ulec zmianie. Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony. Powiadomienie będzie miało formę albo zmienionej daty obowiązywania nad treścią Polityki prywatności na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, albo dodatkowej informacji (na przykład dodanej na stronach głównych naszych witryn lub wewnętrznej notyfikacji w aplikacji).