Charakterystyka hobbitów

Charakterystyka hobbitów

Te niewielkie wzrostem, stąd w innej wersji tłumaczenia zwane również niziołkami, a jednak dość postawne, przez co często nie stroniące od walki, postaci stały się wkrótce inspiracją dla innych książek fantastycznych tudzież szybko rozwijającego się przemysłu gier komputerowych.

Hobbity były przede wszystkim bardzo inteligentne i ciekawe świata. Posiadały zdolności, pragnienia i żądze takie jak ludzie. Żenili się i wychodzili za mąż, zakładając rodziny, mając liczne potomstwa. Gromadzili majątki, zajmowali się handlem zarówno miejscowym, jak również, dziś powiemy, że zagranicznym, a wiec eksportem. Byli podatni na pokusy takie jak łapówkarstwo, a więc kierowała nimi chęć bogactwa, posiadania oraz chytrość.

Lubili pochwały i uznanie w oczach innych. Opinia publiczna mogła kogoś równie szybko wynieść na wyżynę tej drabinki, jak również z niej zepchnąć. Bohater jednego dnia, mógł zostać zapomnianym drugiego. Dziedziczenie tytułów i przynależność do rodu lub szczepu były więc dość złudne, choć zapewne początkowo pomagały w życiu takim, jakiego każdy z nich pragnął.

Cechowali się dobrym wzrokiem i słuchem. Biegali szybko i cicho, dzięki czemu mogli uciec przed stworzeniami większymi od siebie lub takim, z którym nie chcieli się widzieć. Opanowali tę zdolność do perfekcji, zbudzając podziw wśród innych istot, na przykład ludzi.

dante